Wednesday, February 9, 2011

[Lencana Keahlian] PERATURAN PAKAIAN SERAGAM PENGAKAP

1.0 PERATURAN PAKAIAN SERAGAM PENGAKAP

 Pakaian Seragam Pengakap Muda

Pakaian Seragam Pengakap Perempuan
 
CARA MEMASANG LENCANA PENGAKAP MUDA 

 
Peringatan : Lencana kepandaian hendaklah dipasang satu per satu mengikut nombor yang dahulu didahulukan atau mengikut turutan/tertib